Rovaniemen Monimetalli Oy

Tuotamme korkealaatuisia
OHUTLEVY- JA METALLIRAKENTEITA

Olemme erikoistuneet ohutlevyjen ja metal-
lirakenteiden työstämiseen ja valmistukseen.
Kolmenkymmenen vuoden kokemus kokoonpano-
teollisuuden osavalmistajana näkyy joustavuu-
tena ja hyvänä toimitusvarmuutena.
Tuotteiltamme edellytetään ehdotonta teknistä
laatua. Asiakkaidemme tarpeiden mukaisesti
olemme valmistaneet tilauksesta mm.
teräsrakenteita, ohutlevykoteloita, liukurunkoja,
moottorikelkan varaosia ja liukumäkien
päätykappaleita.

Olemme valmistaneet pohjois-
suomalaiselle moottorikelkkatehtaalle
mm. telaston liukurunkoja.

Olemme valmistaneet teräsrakenteita
rakennusliikkeille.

Ohutlevykotelo on esimerkki elek-
troniikkateollisuudelle valmistamastamme
korkealaatuisista tuotteista.

Toimintamme perusta on asiak-
kaidemme tarpeiden ja piirustusten
mukainen ohutlevyjen työstäminen.


Olemme valmistaneet monenlaisia
metalliosia.

 

Olemme tehneet merkittävää ke-
hitystyötä automaattiseen kastelujär-
jestelmään ohutlevyistä valmistamiimme
vaijeripyöriin.


 

Maailmanlaajuisesti mm. leikki-
paikkakalusteita toimittavalle tehtaalle
olemme valmistaneet liukumäenpäitä.Laatuketju tuo kilpailukykyä

Toimintamme on asiakaslähtöistä. Moni-
vuotinen kokemus metallin käsittelystä mah-
dollistaa myös asiakkaan toiminnan kannalta
merkittävien, uudenlaisten vaihtoehtojen to-
teuttamisen.
Yhteistyöverkostomme avulla toimitamme
lopputuotteet myös pintakäsittelynä, sähkö-
sinkittyinä ja jauhemaalattuina.
Täytämme teknisten ominaisuuksien lisäksi
myös toiminnan laadunvarmistukselle ase-
tettavat vaatimukset.
Suomen yrittäjien laatiman Laadun Portaat
-käsikirjan avulla kehitämme toimintaamme
jatkuvasti.MONIMETALLIN TUOTANTO

Ohutlevyrakenteet
Levytyökeskustyöt
Metallirakenteet
Kokoonpanotyöt
Alihankintatyöt


KÄYTÖSSÄ OLEVAT KONEET

Levytyökeskus
Levyleikkuri
Särmäyspuristimet
Epäkeskopuristin
Kärkisorvi
Jyrsinkone
Hitsauskoneet
Pistehitsauskone
Katkaisusahat
Levymankeli

Rovaniemen Monimetalli Oy
Lampelankatu 32
96300 Rovaniemi
Puh. 016 - 356 2496
GSM 0400 - 696 171
Fax 016 - 356 2497
Sähköposti:
rovaniemi@monimetalli.fi
Toimitusjohtaja: Matti Seppänen

< Edellinen sivu