Euro-Parsläde

Euro-Parsläde.
Stadig för timmer- och andra transporter.
Plastöverdragen metall. Skidor av specialstål för hård
användning. Bakslädeskoppling med kedja eller dragstång.

 • Framskida 1900 mm x 165 mm
 • Bakskida 1900 mm x 165 mm
 • Bredd 850 mm
 • Längd 5300 mm ...7100 mm
 • Vikt 90 kg
 • Max last 800 kg

  Tillbehör:
 • Timmerbankar
 • Plastbelag
 • Stöttor 4 st
Euro-Parsläde
Teknik diagram
< Förra sida